ទំនាក់ទំនង

ដាយម៉ុនធ្វីនថៅវើ​អហ្វ៊ីស៊ើ​ ១៩F No.២ កោះពេជ្រ, ផ្លូវ សុភមង្គល , សង្កាត់ ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌ ចម្ការមន,រាជធានីក្ភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា

TEL: 023 230 868

FAX: 023 230 869